Calendario squadra

coppa Waadt - seniori 50+ - Girone preliminare
Lu 15.08.202219:45
FC Echichens (Sen.50+)
no. gara 510325
campionato Seniori 50+ / Gruppo 1
Gi 25.08.202220:30
FC Echichens
no. gara 132749
Lu 29.08.202220:45
FC Echichens
no. gara 132753
Gi 08.09.202220:30
FC Echichens
no. gara 132758
Me 14.09.202219:45
FC Echichens
no. gara 132764
Gi 22.09.202220:30
FC Echichens
no. gara 132767
Ve 30.09.2022
FC Echichens
no. gara 132775
Gi 06.10.202220:30
FC Echichens
no. gara 132776
Gi 13.10.202220:30
FC Echichens
no. gara 132785
Me 26.10.202220:00
FC Echichens
no. gara 132787
Lu 20.03.2023
FC Echichens
no. gara 132794
Gi 30.03.2023
FC Echichens
no. gara 132798
Me 12.04.202320:30
FC Echichens
no. gara 132803
Gi 20.04.2023
FC Echichens
no. gara 132809
Gi 27.04.2023
FC Echichens
no. gara 132812
Gi 04.05.2023
FC Echichens
no. gara 132820
Gi 11.05.2023
FC Echichens
no. gara 132821
Ve 26.05.2023
FC Echichens
no. gara 132830
Gi 01.06.2023
FC Echichens
no. gara 132832
Sponsor principale