Gare casalinghe

Ma 26.07.2022
20:00
FC Châtel-St-Denis I (2a L(F)int)
partite di preparazione
Gara non in corso (senza applicare nouva gara)
no. gara 703668
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Me 27.07.2022
20:00
FC Châtel-St-Denis I (2a Int.)
partite di preparazione
no. gara 701772
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Ve 29.07.2022
20:00
FC Châtel-St-Denis II (3a)
partite di preparazione
no. gara 701777
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 06.08.2022
17:00
FC Châtel-St-Denis I (2a Int.)
partite di preparazione
no. gara 701775
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
20:00
FC Châtel-St-Denis I (2a L(F)int)
partite di preparazione
no. gara 703670
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Ma 09.08.2022
20:00
FC Châtel-St-Denis III (5a)
partite di preparazione
no. gara 703786
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 2, Châtel-St-Denis
20:00
FC Châtel-St-Denis I (2a L(F)int)
partite di preparazione
no. gara 703669
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Gi 11.08.2022
20:00
FC Châtel-St-Denis II (3a)
partite di preparazione
no. gara 703787
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 20.08.2022
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105408
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 03.09.2022
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105423
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 17.09.2022
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105438
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 01.10.2022
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105453
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 15.10.2022
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105468
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 29.10.2022
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105483
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 12.11.2022
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105498
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 19.11.2022
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105513
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 18.03.2023
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105532
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 01.04.2023
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105549
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 15.04.2023
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105566
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 29.04.2023
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105583
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 13.05.2023
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105600
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 27.05.2023
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105617
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis
Sa 17.06.2023
18:00
FC Châtel-St-Denis I
campionato 2a. lega interregionale - Gruppo 2
no. gara 105635
Stade du Lussy - Châtel-St-Denis - Le Lussy 1, Châtel-St-Denis